Slide background

Startsida

 

Välkommen till Idéburna skolors riksförbund

Idéburna skolors riksförbund är branschorganisationen för Sveriges idéburna friskolor. Idéburna friskolor återinvesterar överskott i sin verksamhet. Förbundet är offentlig röst för idéburna förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och folkhögskolor. Förbundets främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

Idéburna skolors riksförbund är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundet samverkar som remissinstans med statliga myndigheter och vi medverkar i många olika utredningar där vi ingår i referens- och expertgrupper. Idéburna skolors riksförbund samarbetar med arbetsgivarorganisationerna KFO och Arbetsgivaralliansen. Vi är ett medlemsstyrt och demokratiskt förbund. Våra medlemsorganisationer erbjuds rådgivning, handledning, stöd och nätverksmöjligheter. Är ni intresserade att bli medlem, läs då vidare på http://www.ideburenskola.se/medlem/bli-medlem/


Nyheter

Close