Bli medlem

Bli medlem

Varmt välkommen att bli medlem i Idéburna skolors riksförbund.
Vi behöver vara många, för att göra skillnad för våra medlemmar och synas på rätt sätt i samhället.

Vilka kan vara medlemmar?

 1. Medlemskap kan sökas av fristående huvudman som godkänts för att bedriva utbildning i Sverige.
 2. Godkännandet gäller förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem, folkhögskola eller högskola.
 3. Huvudmannen skall bedriva verksamheten som en icke-vinstutdelande organisation.
  Kriterier för medlemskap finns sammanfattat på länk här.
Bli medlem nu

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 0,035% av huvudmannens årsomsättning.

Rabatter

 • Första medlemsåret rabatteras medlemsavgiften med 50%.
 • Medlemsinträde i november-december är helt kostnadsfri.
 • Medlemsavgiften sänks till 0,015% av omsättningen över 100 MSEK.

icke-vinstutdelande huvudman

Huvudmannen, oavsett juridisk organisationsform, anses ha förpliktigat sig till allmännyttiga ändamål genom att på något sätt uttalat att eventuella ekonomiska överskott återförs verksamheten. Förpliktigandet att återföra ekonomiska medel till verksamheten skall som huvudregel synas i organisationens stadgar, bolagsordning eller associationsform. Andra handlingar som anses kunna styrka är årsredovisning, årsmötesprotokoll, förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och ackrediterad revisors vitsordande avseende huvudmannens ambitioner att ej utdela utan återinvestera ekonomiska överskott i verksamheten.

Övrigt

 • Huvudman skall på uppmaning visa förbundet att man uppfyller medlemskriterierna.
 • Medlem ska på uppmaning informera förbundet om sin årsomsättning.
 • Vi tillämpar ingen uppsägningstid.
 • Idéburna skolors riksförbund har valt att ha halva medlemsavgiften jämfört friskolornas riksförbund.
Bli medlem nu

Close