Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Som medlem i Idéburna skolors riksförbund får du tillgång till flera medlemsförmåner. De förmåner vi har avtalat fram för er har

  1. högsta kvalitet,
  2. en utmärkt support,
  3. god kostnadseffektivitet och
  4. underlättar att driva er friskola på idéell grund.

Samtliga leverantörer nedan, har förbundit sig, att för er som medlemsorganisation, under åren 2019-2021, rabattera sina produkter rejält, för att de vet att idéella skolledare ser till att genom pålitlig styrning går så mycket skattemedel som möjligt till barn och elever.


Skoljuridik - DraftIT

DraftIT erbjuder medlemmar i Idéburna skolor 20% årlig rabatt på DraftIT's produkter och tjänster inom skoljuridik och stöd för skolledare till regelsmarta verktyg inom myndighetsutövning, mallar, kränkande behandling, särskilt stöd, rättsfall, beslutformalia och mycket mer.

Läs mer om Odell försäkringar

Odell försäkringar

Odells Försäkrings AB har mångårig erfarenhet av försäkringsförmedling. Vår starka sida är företagsmotor, med huvudinriktning mot taxiförsäkring. Vi förmedlar också försäkring för tung och lätt lastbil samt försäkring för buss, bilhandel, uthyrningsfordon och tjänstebilar. Vi är också verksamma inom hotell och restaurangförsäkring, entrepenadförsäkring, fastighetsförsäkring, liv och pensionsförsäkring.

Läs mer om Odell försäkringar

UHPO – Upphandlingspoolen

Åk med på våra avtal när du ska handla åt företaget. UHPO har avtal med 60 storkundsleverantörer inom bland annat livsmedel, kontorsmaterial, vårdartiklar och fastighetsvaror. Det ger oss möjlighet att pressa priserna och förhandla fram riktigt bra villkor till våra 700 medlemsföretag. Dessutom erbjuder vi kvalificerad hjälp till effektivare inköp och bevakning av prisutvecklingen.

Läs mer om UPHO

Vackstanäsgymnasiet & Vackstanäs Konferens och Event

Vackstanäsgymnasiet driver en liten konferensanläggning och som medlem i Idéburen Skola får du 20 % rabatt på hela konferenskostnaden när du bokar dagkonferenshos oss. Konferenssalen ligger i ett 1700-tals hus och där får du och ditt sällskap får vara helt ifred. Vi har alltid endast ett sällskap i taget. Maten som serveras är helt ekologisk och du kan också boka aktiviteter såsom power yoga, kettlebellspass, paddling eller matlagningskurser.

Läs mer om Vackstanäs

Affärsjuridik, allmän juridik

Front advokater erbjuder medlemmar i Idéburna Skolors Riksförbund att anlita Front Advokater till ett reducerat och förmånligt pris.
Front Advokater är en byrå specialinriktad på idéburna organisationer, och som har stor erfarenhet inom juridik som rör idéburen välfärdsverksamhet.

Läs mer om Front advokater här

Close