Skolvärlden belyser idéburna friskolors möjligheter att bidra till integration

Skolvärlden belyser idéburna friskolors möjligheter att bidra till integration

Den 29 april publicerade Skolvärlden webbartikeln ”Idéburna friskolor har nyckelroll för integrationen” där ordförande Håkan Wiclander kommenterar några aktuella punkter i Idéburna skolors riksförbunds senaste dokument Ställningstaganden och tankar om framtiden (2015).

Bland annat diskuterar Håkan Wiclander konsekvenserna av det fria skolvalet och friskolereformen, den ökade segregationen och framväxten av kommersiella skolföretag på skolmarknaden. Framför allt lyfter han fram idéburna friskolor som medvetet utmanar segregationen, till exempel Fryshusets nyetablering i Husby och Stadsmissionens skolor.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close