Så blev skolan en industri med aktiebolag

Så blev skolan en industri med aktiebolag

Det som började med reformer för fler pedagogiska alternativ och ökad valfrihet, har utvecklats till en industri med landsomfattande koncerner och börsbolag.

– Resultatet av friskolereformen blev inte som det var tänkt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Läs hela artikeln i Skolvärlden här:

http://skolvarlden.se/artiklar/sa-blev-skolan-en-industri-med-aktiebolag

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close