Välkommen till Idéburna Skolors Riksförbund

Sveriges branschorganisation för idéburna förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och folkhögskolor.

Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) organiserar icke-vinstutdelande fristående skolor och arbetar för att stärka möjligheterna för olika idéburna pedagogiska alternativ att bedriva förskola/skola inom det svenska utbildningsväsendet.

Idéburna Skolors Riksförbund är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundets främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling. Läs mer om oss här »

Driver du en idéburen skola?

Läs om vår vision och varför du ska vara medlem.

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. Istället...

RIKTLINJER OCH TANKAR INFÖR FRAMTIDEN

Förklaringar och sammanfattning av centrala frågor för Idéburna Skolors Riksförbund

GRATIS STYRELSE- OCH LEDNINGSUTBILDNING

En utbildning om villkor och de juridiska grunder som gäller för att kunna ta ansvar och fortsätta driva en bra skola.

LOGOTYPER FÖR MEDLEMMARS HEMSIDOR

Här kan ni som ISR-medlem välja logga för att markera ert medlemskap på er hemsida eller annan kommunikation

Nyheter

ISR avvisar avgifter för nytt register

ISR avvisar avgifter för nytt register

Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) avvisar myndighetsförslag om avgifter vid registrering av idéburna organisationer. Förslagen är rent kontraproduktiva. Bakgrund: I somras fattade riksdagen beslut om en definition av och ett frivilligt register för idéburna aktörer som verkar...

Saknad – en film om elevers frånvaro i skolan

Saknad – en film om elevers frånvaro i skolan

I den fina filmen SAKNAD möter du elever, föräldrar, lärare och elevhälsopersonal. De berättar om sina erfarenheter kring att främja närvaron i skolan.  De medverkande har anknytning till flera idéburna skolor.  Dels från Grillska gymnasiet, som har visionen ”En...

Communityskolan – en av Sveriges nyaste skolor 

Communityskolan – en av Sveriges nyaste skolor 

– och nyast medlem i Idéburna Skolors Riksförbund.I Göteborgsområdet startades förra året en helt ny idéburen friskola: Communityskolan.  Den nya högstadieskolan i Tynnered är nyblivna medlemmar i ISR, Idéburna Skolors Riksförbund. Vad utmärker den nya skolan, som dessutom...

DN-reportage om svårare regler för idéburna friskolor

DN-reportage om idéburna skolor illustrerar de allt svårare villkor med nuvarande regelsystem och kostnader att starta och driva idéburen skola. Statistik från Skolverket visar att avgifterna och det hårda regelverket slår ut små aktörer. Det finns idag 400-500 ideellt drivna...

Regeringen gör det ännu svårare för idéburna skolor!!

Regeringen har beslutat att höja avgiften för den som vill starta en friskola.  Denna höjning försvårar ytterligare för idéburna icke vinstutdelande alternativ.  För föräldrar, lärare, föreningar och andra mindre skolaktörer innebär den av regeringen beslutade höjda...

Grattis till nya jobbet Lotta Edholm

… önskar Idéburna skolors riksförbund.” Så börjar ett brev till nya skolministern som publiceras i Altinget, och som presenterar sex förslag för att stärka idéburna skolor i Sverige.Håkan Wiclander, ordförande för ISR, påpekar i brevet att det finns hundratals idéburna...