Styrelse

Styrelse

Ordförande – Håkan Wiclander

Håkan Wiclander är ordförande i Idéburna Skolors Riksförbund sedan årsmötet 2014 och är också den ena av förbundets två grundare. Han arbetar också som chef för ABF Stockholm.

Ledamot – Peter Strömblad

Peter är VD och rektor för Svalövs Montessori sedan 2009. Peter är Civilingenjör från LTH med gedigen erfarenhet som konsult inom företagsledning och data. Långsiktighet, kvalitet, genomtänkt struktur och nöjda barn, föräldrar och medarbetare är honnörsord. Huvudet kallt och hjärtat varmt är viktigt för Peter.

Vice ordförande – Lars Brandström

Lars Brandström är vice ordförande förbundet och har tidigare varit rektor för Brandströmska skolan i Göteborg. Lars författar frekvent artiklar och remissvar i förbundet men agerar också rådgivare i skolfrågor.

Kassör – Birgitta Ljung

Birgitta Ljung är kassör i förbundet och har varit styrelseledamot i många år. Birgitta är författare till många av förbundets remissvar och agerar även rådgivare i många skolfrågor, kanske i synnerhet frågor av ekonomisk och organisatorisk art. Birgitta är kommunpolitiker och har tidigare varit rektor för Södertörns friskola.

Ledamot – Ingrid Carlgren

Ingrid Carlgren bevakar särskilt frågor med anknytning till läroplaner, lärarutbildning och forskning i samband med olika utredningar och remisser. Hon är prof.em. vid Stockholms universitet och f.d. rektor på Lärarhögskolan i Stockholm. Redaktör för tidskriften "Forskning om undervisning och lärande" - en tidskrift för publicering av praktiknära skolforskning.

Ledamot – Britta Drakenberg

Britta Drakenberg är ordinarie ledamot i förbundet och jobbar till vardags som ordförande i Waldorflärarhögskolan. Britta är mycket driven i frågor gällande alternativpedagogikernas villkor i det svenska skolsystemet.

Ledamot – Stefan Ruocco

Ledamot – Karin Svedberg

Karin Svedberg är ansvarig för intressepolitik på Arbetsgivarföreningen KFO och har ett mångårigt engagemang för välfärdens och civilsamhällets utveckling. Karin bidrar i remiss- och policyarbete inom förbundet.

Ledamot – Dick Holmgren

Ledamot – Wenche Rönning

Wenche Rönning har arbetat som rektor i drygt 15 år, och är sedan 2011 rektor vid Kristofferskolan i Bromma. Kristofferskolan har ca 800 elever årskurs F-9 och gymnasium med tre högskoleförberedande program.

Ledamot – Ruhi Tyson

Ruhi Tyson är lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms Universitet och vid Waldorflärarhögskolan samt bokbindningslärare på Kristofferskolan. Hans forskningsintresse rör framför allt frågor om bildning, yrkesbildning och didaktik.

Ledamot Maria Nordheden Gard

Rektor, Freinet-skolan Kastanjen

Ledamot Thomas Lerner

Tidigare journalist, förälder.

Close