Styrelse

Styrelse

Ordförande – Håkan Wiclander

Håkan Wiclander är ordförande i Idéburna Skolors Riksförbund sedan årsmötet 2014 och är också den ena av förbundets två grundare. Han arbetar också som chef för ABF Stockholm.

Ledamot – Peter Strömblad

Peter är VD och rektor för Svalövs Montessori sedan 2009. Peter är Civilingenjör från LTH med gedigen erfarenhet som konsult inom företagsledning och data. Långsiktighet, kvalitet, genomtänkt struktur och nöjda barn, föräldrar och medarbetare är honnörsord. Huvudet kallt och hjärtat varmt är viktigt för Peter.

Ledamot – Terese Lundberg

Terese Lundberg är även ledamot i styrelsen för Stadsmissionens skolstiftelse.

Kassör – Birgitta Ljung

Birgitta Ljung är kassör i förbundet och har varit styrelseledamot i många år. Birgitta är författare till många av förbundets remissvar och agerar även rådgivare i många skolfrågor, kanske i synnerhet frågor av ekonomisk och organisatorisk art. Birgitta är kommunpolitiker och har tidigare varit rektor för Södertörns friskola.

Ledamot – Ingrid Carlgren

Ingrid Carlgren bevakar särskilt frågor med anknytning till läroplaner, lärarutbildning och forskning i samband med olika utredningar och remisser. Hon är prof.em. vid Stockholms universitet och f.d. rektor på Lärarhögskolan i Stockholm. Redaktör för tidskriften "Forskning om undervisning och lärande" - en tidskrift för publicering av praktiknära skolforskning.

Vice ordförande – Britta Drakenberg

Britta Drakenberg är ordinarie ledamot i förbundet och jobbar till vardags som ordförande i Waldorflärarhögskolan. Britta är mycket driven i frågor gällande alternativpedagogikernas villkor i det svenska skolsystemet.

Ledamot – Maria Nordheden Gard

Rektor, Freinet-skolan Kastanjen

Ledamot – Tomas Abrahamsson

Tomas Abrahamsson är vd för Stadsmissionens skolstiftelse

Ledamot – Marie Rydberg

Marie Rydberg satt i ISRs styrelse från starten och till 2015. Idag är Marie verksam i Västsvenska Montessorinätverket för skolledare.

Ledamot – Wenche Rönning

Wenche Rönning har arbetat som rektor i drygt 15 år, och är sedan 2011 rektor vid Kristofferskolan i Bromma. Kristofferskolan har ca 800 elever årskurs F-9 och gymnasium med tre högskoleförberedande program.

Ledamot – Staffan Olsson

Staffan Olsson har arbetat med skoljuridik. Staffan har behandlat ämnen som sekretess och tystnadsplikt i skolan.

Ledamot Thomas Lerner

Tidigare journalist, förälder.

Close