Kansli

Kansli

Tel. 070-585 57 67  -  E-post: info@ideburenskola.se
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1, 111 52 Stockholm
Postadress: Box 16355, 103 26 Stockholm

Kassör – Birgitta Ljung

Birgitta Ljung är kassör i förbundet och har varit styrelseledamot i många år. Birgitta är författare till många av förbundets remissvar och agerar även rådgivare i många skolfrågor, kanske i synnerhet frågor av ekonomisk och organisatorisk art. Birgitta är kommunpolitiker och har tidigare varit rektor för Södertörns friskola.

Ledamot – Peter Strömblad

Peter är VD och rektor för Svalövs Montessori sedan 2009. Peter är Civilingenjör från LTH med gedigen erfarenhet som konsult inom företagsledning och data. Långsiktighet, kvalitet, genomtänkt struktur och nöjda barn, föräldrar och medarbetare är honnörsord. Huvudet kallt och hjärtat varmt är viktigt för Peter.

Close