Nationell samling för läraryrket

Nationell samling för läraryrket

Fredagen den 13 november samlas återigen den nationella samlingen för läraryrket. Idéburna Skolors Riksförbund representeras av Anneli Vossman Strömberg och Birgitta Ljung. Fokus för mötet är att diskutera frågor som rör lärarrekrytering och lärar- och förskollärarutbildning.

Syftet är att försöka identifiera åtgärder för att förbättra lärarrekryteringen och stärka kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningen samt diskutera vad regeringen och parterna kan göra i ett fortsatt arbete.

Den nationella samlingen för läraryrket skall sammanträda vid ytterligare tre tillfällen under hösten 2015.

 

Foto:Bilden tillhör Sebastiaan ter Burg och publiceras under den öppna licensen CC BY 2.0.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close