Medlem

Fyra skäl att bli medlem

  1. Idéburna skolors riksförbund gör ett viktigt politiskt och opinionsbildande arbete för de idéburna friskolorna i Sverige. Tillsammans lyfter vi de idéburna perspektiven och skapar bättre förutsättningar för idéburna friskolor oavsett skolform. Här har ni stor möjlighet att påverka genom att delta i våra interna remisser.
  2. Som medlem får ni del av vårt medlemsstöd. Medlemsstödet innebär fri juridisk rådgivning, utvalda rabatter och andra former av stöd utifrån medlemmarnas behov.
  3. Som medlem blir ni en del av en växande idéburen gemenskap som stärker varandra och bidrar till utvecklingen av den svenska skolan. Vi verkar för kunskapsutbyte och nätverkande inom branschen.
    Kriterier för medlemskap finns sammanfattat på länk här.
  4. Förbundet har en låg medlemsavgift.
Läs mer
Load More

Close