Mångfald inom skolan lyftes på Almedalsseminarium

I onsdags (1/7) var Lars Brandström, vice ordförande i Idéburna skolors riksförbund, förste talare på ett seminarium om alternativ pedagogik i Almedalen. Talet, som plockade upp och utvecklade flera ämnen från förbundets Framtidsdokument, kommer i ombearbetad version att publiceras som en kortare artikelserie här på hemsidan under juli månad.

Reaktionerna på talet var positiva och Lars Brandström upplevde att förbundet fick starkt bifall från såväl deltagande politiker som elevrepresentanten från SVEA. Seminariet arrangerades av Trialog Tankesmedja och Ekobanken.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Related Articles

Close