Lärarfacken uppmärksammade idéburet framtidsdokument

Lärarfacken uppmärksammade idéburet framtidsdokument

De båda lärarfackens tidningar, Skolvärlden och Lärarnas tidning, har nu uppmärksammat Idéburna skolors riksförbunds framtidsdokument under den gångna veckan.

Lärarnas riksförbunds tidning Skolvärlden publicerade i förra veckan artikeln ”Idéburna friskolor har nyckelroll för integrationen” (29/4) där ordförande Håkan Wiclander med utgångspunkt i framtidsdokumentet diskuterar konsekvenserna av det fria skolvalet och friskolereformen, den ökade segregationen och framväxten av kommersiella skolföretag på skolmarknaden.

Lärarförbundets Lärarnas tidning publicerade kort därefter artikeln "Idéburna friskolor vill inte klumpas ihop med vinstdrivande" (30/4) där förbundet fick en ytterligare möjlighet att genom framtidsdokumentet lyfta fram skillnaderna mellan idéburna och vinstdrivna skolor.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close