Idéburna skolors riksförbund remissinstans för promemoria om utbildningsgaranti

Idéburna skolors riksförbund remissinstans för promemoria om utbildningsgaranti

Nu är Idéburna skolors riksförbund remissinstans för Utbildningsdepartementets promemoria Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV). Förslaget handlar sammanfattningsvis om "en förstärkt utbildningsgaranti för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolor med enskild huvudman".

Vi kommer ett återkomma till förslaget efter sommaren och publicera vårt remissvar senast den 23 oktober 2015.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close