Håkan Wiclander diskuterade läraryrkets attraktivitet på Skolriksdag 2015

Under tisdagen den 28 april deltog Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander i en debatt om läraryrkets attraktivitet tillsammans med Mikaela Valtersson, Friskolornas riksförbund, och Per Arne Andersson, SKL, på en närmast fullsatt Skolriksdag 2015.
- Lärare är ledare och ledare behöver få mandat att verka i frihet, sade bland annat Håkan Wiclander.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close