Förbundets remissvar SOU 2016:59, På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Förbundets remissvar SOU 2016:59, På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

"Idéburna skolors riksförbund delar utredningens ambition att alla barn ska erbjudas tidiga insatser och stöd för att inte komma efter när det gäller de grundläggande färdigheterna läsa och skriva samt grundläggande matematisk förståelse. Tidiga insatser kan förhindra att svårigheter förvärras då misslyckanden ofta ger negativa spiraler. Förmågan att ta till sig skriftlig information och en god språklig kompetens är också centralt för all fortsatt kunskapsutveckling."

Läs hela remissvaret här.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close