Förbundets remissvar på Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Förbundets remissvar på Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Idéburna skolors riksförbund välkomnade regeringens direktiv till utredningen både för dess uttryckliga politiska vilja att säkerställa att offentliga medel används till avsedd verksamhet; att överskott skall återföras till verksamhet och dess ambition att förbättra förutsättningarna för den idéburna sektorn. Förbundet bedömer tyvärr att utredningen inte i tillräcklig grad sett till den särart med särskilda förutsättningar och logik som präglar den icke vinstutdelande idéburna sektorn.

Läs hela remissvaret här.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close