Förbundets remissvar gällande en stadieindelad timplan i grundskolan

Förbundets remissvar gällande en stadieindelad timplan i grundskolan

Birgitta Ljung har författat förbundets remissvar gällande en stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor. I promemorian föreslås att att den gamla stadieindelningen med låg- mellan- och högstadium återinförs. Idéburna skolors riksförbund är kritiska till detta förhastade beslut som tycks bygga på för lösa grunder. Analysen av varför man valde att ta bort stadieindelningen till att börja med är alltför tunn, menar Birgitta Ljung.

Läs remissvaret i sin helhet här.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Related Articles

Close