Förbundets remissvar för promemorian om ”Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier”

Den 21 december lämnades förbundets remissvar, författat av vice ordförande Lars Brandström, in till utbildningsdepartementet. Remissvaret lämnas in i samarbete med KFO och Arbetsgivaralliansen.

Läs remissvaret i sin helhet här.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Related Articles

Close