Förbundet positivt till förslag om statligt stöd för upprustning även av skolornas utemiljöer

Förbundet positivt till förslag om statligt stöd för upprustning även av skolornas utemiljöer

Idéburna skolors riksförbund välkomnar förslaget om att förordning 2015:552 om statsbidrag för att för att rusta upp skollokaler skall ändras för att, i framtiden, även ska omfatta bidrag för upprustning av utemiljöer.

I samband med granskning av förordningens 2 § - att bidraget endast ska kunna sökas av huvudmän för utbildning inom skolväsendet enligt skollagen (2010:800) - har Idéburna skolors riksförbund dock uppmärksammat två negativa konsekvenser.

Läs resten av remissvaret här.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close