Förbundet introducerar en tredje väg för det fria skolvalet

Förbundet introducerar en tredje väg för det fria skolvalet

Idag publicerade Dagens samhälle debattartikeln "Fritt skolval för alla förutsätter jämlikhet" av Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander. Debattartikeln är den senaste i raden artiklar som behandlat ämnet "Fria skolvalet".

Tidigare i debatten har representanter från Timbro, Svenskt Näringsliv, Friskolornas riksförbund och MUF deltagit med unison röst och Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket och ordförande i Skolkommissionen, har med få undantag stått ensam på den andra sidan. I Wiclanders artikel "Fritt skolval för alla förutsätter jämlikhet" introduceras modellen att förbättra (skol)valfriheten, behålla mångfalden och samtidigt verka för en jämlik skola.

Kommunikatör/samordnare

Related Articles

Close