Debatten om Ägarprövningsutredningen fortsätter

Debatten om Ägarprövningsutredningen fortsätter

Har du missat debatten om Ägarprövningsutredningen och vinster i välfärden i Dagens samhälle?

Nätverket för Gemensam välfärds Gunilla Andersson besvarar nu Marcus Strömbergs, vd Academedia, med repliken "Vi vill ha valfrihet utan vinstintresse i välfärden!" (26/6) i Dagens samhälle.

Debatten har dessförinnan föregåtts av Strömbergs initiala artikel "Trist att ISR klagar på Academedia"(16/6), Idéburna riksförbunds Birgitta Ljungs replik "Dags för skilsmässa mellan vinstdrivande och idéburna" (17/6)  och Strömbergs slutreplik "Vi som tror på valfrihet borde stå enade" (23/6).

Debatten har varit engagerad och omfattande och tar på många sätt temperaturen på den heta frågan om vinster i välfärden och olika friskolors förhållningssätt till detta. I debatten har idéburna friskolor företrätts av Idéburna skolors riksförbund.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close