Author Archives: Ingemar Olsson

Allt börjar med en bra…

Allt börjar med en bra…

Idéburna friskolor i Sverige har hög lärartäthet. Det betyder att antalet lärare är högt, räknat per elev. Men läget är annorlunda i vinstinriktade aktiebolagsägda friskolor. I dem är lärartätheten tvärtom låg, alltså f ...

Freinet-pedagoger samlas

Freinet-pedagoger samlas

170 freinetpedagoger samlas 3-4 oktober i Norrtälje för att delta i nätverksträff som sker vartannat år. Synligt freinetlärande är temat, och det blir workshops och diskussioner i blandade grupper på ena dagen och på nä ...

Close