Årsmötet 2017 - Nu gruppdiskussion

Årsmötet 2017 – Nu gruppdiskussion

Här är det full fart. Vi diskuterar problemen och konsekvenserna med Välfärdsutredningen i grupp. Birgitta Ljung föredrar förbundets syn på saken. Hela förbundets remissvar kan läsas här.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close