Årsmötet 2017 - En stilstudie av Fryshusets verksamhet

Årsmötet 2017 - En stilstudie av Fryshusets verksamhet

Årsmötet 2017 – En stilstudie av Fryshusets verksamhet

Johan Oljeqvist, VD för Fryshuset förklarar allt om idén som ligger till grund för verksamheten. Tron och tilliten till människor är i fokus och att korta beslutsvägar, att snabbt kunna agera, är avgörande för trovärdigheten gentemot unga.

 

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close