Daily Archives: 2020-01-28

Allt börjar med en bra…

Allt börjar med en bra…

Idéburna friskolor i Sverige har hög lärartäthet. Det betyder att antalet lärare är högt, räknat per elev. Men läget är annorlunda i vinstinriktade aktiebolagsägda friskolor. I dem är lärartätheten tvärtom låg, alltså f ...

Close