Daily Archives: 2019-09-11

Freinet-pedagoger samlas

Freinet-pedagoger samlas

170 freinetpedagoger samlas 3-4 oktober i Norrtälje för att delta i nätverksträff som sker vartannat år. Synligt freinetlärande är temat, och det blir workshops och diskussioner i blandade grupper på ena dagen och på nä ...

Close