Slide background

Startsida

Välkommen till Idéburna skolors riksförbund

Idéburna skolors riksförbund är branschorganisationen för Sveriges idéburna friskolor. Vårt främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

Idéburna skolors riksförbund är partipolitiskt och religiöst obundet. Medlemsstyrt och demokratiskt. Röst åt idéburna skolor som återinvesterar överskott i sin verksamhet. Ger rådgivning, stöd och nätverksmöjligheter åt medlemmar. Samverkar med myndigheter och utredningar som remissinstans och i referensgrupper. Samarbetar med arbetsgivarorganisationerna KFO och Arbetsgivaralliansen.

Medlemsinformation - 2019

Medlemsinformation - 2019

Idéburna skolor välkomnar 2019 med öppna armar. Vi har rivstartat året med deltagande i flera nationella utredningar och välkomnar i februari vår nya medarbetare Ingemar Olsson till kansliet. In ...

Close