Bild
Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund.

Under SKL:s arrangemang Skolriksdag 2015 har Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund, inbjudits att samtala om läraryrkets attraktivitet tillsammans med Mikaela Valtersson, Friskolornas riksförbund, och Per-Arne Andersson, SKL. Idéburna skolors riksförbund har den senaste tiden arbetat intensivt med att följa upp flera lärarreformer.

Skolriksdag är en mötesplats för skolledare sedan 1989. Programpunkten äger rum den 28 april klockan 10.30. Arrangemanget är sedan länge fullsatt.

Bli den första att kommentera
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP

Den 6 mars 2015 höll Idéburna skolors riksförbund sitt årsmöte i Copper Building på Klara Södra Kyrkogata i Stockholm. Förbundet konstaterade att utvecklingen av verksamheten och medvinden kring förbundets kärnfrågor hållit i sig under året. Under 2014 etablerade sig förbundet som remissinstans, slog igenom medialt och kunde räkna in en fortsatt medlemsökning.

bild
Håkan Wiclander på årsmötet den 6 mars 2015. Foto: Idéburna skolors riksförbund Licens: CC BY-NC-ND 2.5 SE.

Ett förbund i medial och politisk medvind
Ordförande Håkan Wiclander inledde årsmötet med att konstatera att Idéburna skolors riksförbund idag är det etablerade förbund som grundarna hade som vision för några år sedan. Förbundet är en given remissinstans och samtalspartner för de myndigheter och utredningar som vill höra de idéburna skolornas perspektiv och ett verkligt branschalternativ för de skolor som vill vara medlemmar i ett förbund som företräder och lyfter fram idéburna skolor oavsett skolform. Mer om ordförandens inledning på årsmötet kan du läsa här.

bild
Deltagare på årsmötet den 6 mars 2015. Foto: Idéburna skolors riksförbund Licens: CC BY-NC-ND 2.5 SE

Ett växande förbund
Under året som gått har antalet medlemsskolor ökat från 47 skolor (2013) till 53 skolor (2014), en ökning med 13%. Under året införde Idéburna skolors riksförbund medlemskap för huvudmän och förbundet hade 46 medlemsorganisationer (huvudmän) under 2014. Majoriteten av skolorna återfinns inom skolformerna grundskola och gymnasium men det finns även fristående förskolor och folkhögskolor.

bild
Deltagare på årsmötet den 6 mars 2015. Foto: Idéburna skolors riksförbund Licens: CC BY-NC-ND 2.5 SE.

Stabil styrelse får kompetenstillskott
2014 års styrelse sitter huvudsakligen kvar och driver förbundet vidare under 2015. Det ger förbundet en stabilitet och återspeglar det positiva arbetsklimat som funnits inom förbundet de senaste åren. Årsmötet avtackade Patrik Waldenström som avgick efter flera år som ordförande (fram till våren 2014) och det senaste året styrelseledamot i förbundet. Patrik Waldenström är en av Idéburna skolors riksförbunds grundare och arbetade tidigare med det nätverk som utgjorde embryot till föreningen Idéburen skola och sedermera riksförbundet Idéburna skolors riksförbund. Ny styrelseledamot blir Ingrid Carlgren, känd debattör i skolfrågor, professor i pedagogik och tidigare rektor för Lärarhögskolan i Stockholm. Förbundet räknar med att ha stor nytta av Ingrid Carlgrens omfattande erfarenhet och kompetens inom skolområdet.

Bli den första att kommentera
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP
Bild
Håkan Wiclander på årsmötet den 6 mars 2015. Foto: Idéburna skolors riksförbund Licens: CC BY-NC-ND 2.5 SE.

Nu har ännu ett årsmöte för Idéburna skolors riksförbund avslutats. Vi kan därmed lägga bakom oss ett politiskt turbulent valår där våra kärnfrågor stötts och blötts som aldrig tidigare. För vårt förbunds del har det inneburit ett genombrott på flera områden. Vi har idag etablerat oss som den självklara rösten för de idéburna friskolorna i samhällsdebatten och dessutom som remissinstans inom politiken. Idag vänder sig makthavare och media till oss när de vill informera, diskutera eller besluta om villkoren för skola och friskola.

Genombrottet måste också sättas i en större kontext. De idéburna skolorna har i och med de senaste årens debatt om vinster i välfärden blivit ett alltmer synligt alternativ till de vinstdrivna skolorna. Den linje som vi som förbund drivit från början – att synliggöra och tydliggöra idéburna skolors positiva och samhällsnyttiga värden – har vunnit gehör och respekt i takt med att de negativa konsekvenserna från vinstdriven skolverksamhet blivit uppenbara. Att vi öppet kunnat ta avstånd från friskolereformens avarter samtidigt som vi med hjärta och övertygelse kunnat försvara friskolereformens grundidéer har gett oss en unik trovärdighet.

Nu ser vi framåt med tillförsikt. Vårt inflytande har ökat och vi växer stadigt i medlemsantal. Hur ska vi förvalta det förtroendet? Internt återstår mycket arbete – vi behöver rusta för en växande organisation. Kanske behöver vi också utmana oss för att utveckla våra nuvarande verksamhetsområden och ge oss ut i nya okända marker. Det blir en spännande resa och den gör vi tillsammans med våra medlemsorganisationer, vår nya styrelse och våra anställda.

Håkan Wiclander

Ordförande, Idéburna skolors riksförbund

Denna text är hämtad ur verksamhetsberättelsen för 2015 under rubriken ”Ordföranden har ordet”.

1 kommentar. Delta i konversationen.
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP