Pressmeddelande
13 mars 2014
Utbildningsdepartementet
Socialdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om ett stärkt och självständigt civilsamhälle

En särskild utredare ska undersöka möjligheterna att underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Utredaren ska identifiera omotiverade hinder i regelverk och tillämpning och lämna förslag på hur dessa kan minskas eller helt tas bort. Syftet med utredningen är bl.a. att dessa organisationers kompetens och kapacitet bättre ska tas till vara i mötet mellan människor med olika social, kulturell och ekonomisk bakgrund, inte minst inom vård och omsorg.

- Regeringen har sedan 2006 tagit flera initiativ för att underlätta för civilsamhället. Nu går vi vidare för att minska byråkratin och göra det ännu enklare för organisationer att bedriva verksamhet, säger Maria Arnholm, minister med ansvar för politiken för det civila samhället.

- Samhället är oändligt mycket större än staten. Därför är det viktigt att vi skapar goda förutsättningar för civilsamhället och uppmuntrar till engagemang hos människor. Nu tar vi ytterligare steg för att stärka det civila samhället, säger socialminister Göran Hägglund.

Utredaren ska,

brett undersöka möjligheterna att underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sina verksamheter,
analysera och bedöma om organisationernas särart och ställning i förhållande till nationell lagstiftning och EU-rätt och om de kan och bör utvecklas eller tydliggöras,
lämna förslag till hur organisationernas möjligheter att delta i offentlig upphandling kan förbättras,
undersöka behovet av och, om behovet finns, föreslå en funktion för samlat administrativt stöd till det civila samhällets organisationer och en huvudman för en sådan funktion, och
lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2016.

Kontakt
Carl-Otto Berg
Pressekreterare hos Maria Arnholm
072-239 50 55
Marie Lann
Pressekreterare hos Göran Hägglund
08-405 32 66
076-768 59 05

Bli den första att kommentera
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP

M vill ändra uppdrag för Skolinspektionen

av Sofia | Tillhör kategorin Debatt, Nyheter

”Moderaterna vill ändra Skolinspektionens uppdrag: från dagens kontroll till tillit och utveckling.
– Vi vill ha mer fokus på elevernas kunskaper, säger Tomas Tobé (M).”

Läs hela artikeln här.

1 kommentar. Delta i konversationen.
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP

Kontroll av vinster hotar pedagogisk mångfald

av Sofia | Tillhör kategorin Debatt, Nyheter
Skärmavbild 2014-02-24 kl. 19.04.03

”En klar majoritet av huvudmännen inom grundskolan och en fjärdedel av huvudmännen inom gymnasieskolan är idéburna, om man med idéburen menar att man inte delar ut vinst. Sammanlagt finns det runt 400 sådana huvudmän med runt 500 skolor. Till det kommer minst lika många förskolor.”

Läs hela artikeln här.

Bli den första att kommentera
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP