en_battre_skolstart_publish

I september 2014 skrev ordförande Håkan Wiclander och Waldorfsfederationens Britta Drakenberg debattartikeln ”Tidiga betyg skadligt för många barn” på SvD Opinion (12/9) där förbundet motsatte sig dåvarande utbildningsminister Jan Björklunds förslag att sänka betygsåldern.
Förbundet har sedan dess arbetat vidare med frågan och i sitt remissvar (19/11) till utredningen En bättre skolstart för alla (U 2014:C) skriver förbundet att man, liksom många andra aktörer inom utbildningsväsendet, inte ställer sig bakom förslaget om tidigarelagda betyg. Idéburna skolors riksförbund betonar att det finns flera grundläggande problem med betyg från årskurs 4.
Den grundläggande kritiken handlar om att forskningen visar att barn mognar och utvecklas individuellt. Generella betyg i tidiga åldrar är därför inte förenliga med läroplanen där varje individ ska bedömas individuellt utifrån sin kognitiva utveckling. Betyg begränsar sig till det ”mätbara” – i åldrar där den skolrelaterade mognadsutvecklingen för barnen omfattar så mycket mer. Betyg är därför inte ett rättvist system i de här årskurserna.
Förbundet menar att bedömning av elever i skolans lägre årskurser inte ska innefatta den summativa bedömningsformen betyg. En effektiv bedömningskultur som främjar barns lärande ska istället åstadkommas på mer kvalitativt sätt och bygga på en nära, förtroendefull och kontinuerlig kontakt mellan lärare, elever och föräldrar. Förbundet är därmed helt enigt med regeringens utredare om att grundläggande färdigheter i framförallt svenska är en förutsättning för elevens fortsatta skolgång. Ett bedömningsstöd framarbetat av företrädare för olika pedagogiska alternativ i samråd med t.ex. Skolverket kan starkt bidra till att identifiera behov och ge möjlighet att sätta in stödåtgärder för elever med detta behov.
Remissvaret författades av Anneli Vossman Strömberg, Britta Drakenberg och Mette Sandh. Remissvaret i sin helhet kan du läsa här. Idéburna skolors riksförbund kommer fortsätta att följa händelseutvecklingen kring förslaget om tidigare betygsstart.

Bli den första att kommentera
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP

Idéburna skolors riksförbund välkomnar huvudsakligen förslagen i utredningen Visselblåsare: Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) som släpptes den 20 maj 2014.

I remissvaret från den 31 oktober 2014 skriver förbundet bland annat att ”Det är för Idéburna skolors riksförbund naturligt att, i det stora hela, samtycka och dela utredningens tankar och slutsatser utifrån ovanstående grundvärdering om samhällsnytta”.
Mer information om utredningen finns på Regeringens hemsida.

Bli den första att kommentera
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP

Föredrag 25/11: Framtidens skola är idéburen

av Sofia | Tillhör kategorin Nyheter

Du som leder en fristående och idéburen förskola eller skola är varmt välkommen på en informations- och inspirationsträff med Idéburna skolors riksförbund.

Ordförande Håkan Wiclander inleder med att berätta om förbundets arbete för att stärka fristående och idéburna skolor och förskolor, och som deltagare har du möjlighet att dela med dig av era behov och funderingar inför framtiden. Vi har också förmånen att få lyssna på Dick Holmgren, vd och grundare av två idéburna och fristående förskolor inom Filosofiska, med stora ambitioner inom alternativpedagogiken. Filosofiska förskolorna drivs helt i idéburen anda och som ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb).

Tid: Tisdagen den 25 november klockan kl. 16.00 – 18.00

Plats: Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm (anmäl dig i receptionen när du kommit)

Deltagandet är helt kostnadsfritt och föranmälan görs till info@ideburenskola.se senast fredagen den 21 november.

1 kommentar. Delta i konversationen.
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP