I Idéburna skolors riksförbunds remissvar till Utvärdera för utveckling (SOU 2014:12) ställer sig förbundet positivt till utredningens intentioner men lämnar också ett antal viktiga synpunkter. Här följer en kort sammanfattning av remissvaret.

Idéburna skolors riksförbund menar att det är viktigt att lämna öppet för initiativ från fristående skolor att genomföra olika försöksverksamheter som godkänts av en central myndighet. Det skulle, enligt förbundet, kunna vara ett sätt att förstärka en av de tankar som låg bakom friskolereformen i början av 1990-talet: att fristående skolor ska kunna ge impulser till nytänkande som sedan kan spridas till andra skolor, kommunala eller andra fristående skolor.

Vidare anser förbundet att stickprovsundersökningar skall kunna användas – men med omdöme, eftersom svenska skolor redan är hårt administrativt belastade. Fristående skolor ”skall också ha rätt att använda utvärderings- och bedömningssystem som står i samklang med den pedagogiska modell som respektive skola använder”, skriver förbundet.

Idéburna skolors riksförbund uttrycker också sitt missnöje över att olika organisationsformer inom friskolevärlden ofta slås samman i offentlig statistik: ”Det gör att exempelvis riskkapitalbolagens låga siffror för lärartäthet vägs upp av de icke vinstutdelande skolornas ofta höga lärartäthet. […] Om systemet med möjlighet till vinstutdelning i olika former kommer att kvarstå så är det viktigt att skilja ut de olika organisationsformerna för att kunna göra väl insatta bedömningar”, avslutar förbundet.

Idéburna skolors riksförbund kommer att fortsätta följa händelseutvecklingen kring utredningen Utvärdera för utveckling (SOU 2014:12).

Bli den första att kommentera
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP

Rektorer för skolor anslutna till Idéburna skolors riksförbund kommer inom kort att ges möjlighet att ingå i undersökningen till Utredningen om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet (U 2014:08).

Frågor om utredningen kan ställas till utredningens sekreterare Ulf Andersson tfn 08-405 81 58. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2015.

1 kommentar. Delta i konversationen.
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP

Låt inte vinstkritiken drabba våra skolor

av Sofia | Tillhör kategorin Debatt, Nyheter

På SvD Opinion under rubriken ”Låt inte vinstkritiken
drabba våra skolor”
(29/9) föreslår Patrik Waldenström och Håkan Wiclander från Idéburna skolors riksförbund några punkter som vore bra både för Sveriges skolsystem och de fristående skolorna.

Artikelförfattarna skriver bland annat att ”Inom Idéburna skolors riksförbund är vi oroliga för att kritiken mot vinstutdelande skolor ska drabba även våra medlemsskolor, som investerar allt överskott i skolan och därmed använder det till undervisning eller annat stöd till eleverna”.

1 kommentar. Delta i konversationen.
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP