Idag, tisdagen den 7 april, deltar Idéburna skolors riksförbunden öppen utfrågning på temat idrott och hälsa i skolan. Utfrågningen sker på initiativ av Utbildningsutskottet.

På den öppna utfrågningen deltar flera andra riksorganisationer, bl.a. Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Gymnastik- och idrottshögskolan och Riksidrottsförbundet.

Bli den första att kommentera
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP

Siduppslag i Kooperation – en del av välfärden (Svensk Kooperation 2015).

För dig som är intresserad av att driva en skola eller annan verksamhet i kooperativ form finns nu en välskriven och sammanfattande rapport som fungerar både som debattinlägg om kooperationens roll i samhället och som inspirationskälla för nya kooperativa verksamheter. Rapporten heter Kooperation – en del av välfärden (Svensk Kooperation 2015) och finns nu tillgänglig på nätet.
Rapporten innehåller flera färska exempel från olika idéburna verksamheter. Bland annat berättar rektor Mats Kjellmer från Stockholms Estetiska Gymnasium om hur det är att driva en skola i kooperativ form – tillsammans med skolans egna elever i styrelsen. Stockholms Estetiska Gymnasium var av de skolor som tidigt anslöt sig till Idéburna skolors riksförbund.

Svensk Kooperation har initierats och drivs av arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa en modern och relevant bild av kooperationen samt att visa att kooperativa företag är en viktig del av näringslivet i Sverige.

Bli den första att kommentera
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP

Under onsdagen den 1 april 2015 lades ett Tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen (Dir. 2015:37) fram av regeringen. Tilläggsdirektivet bekräftar att idéburna skolor inte kommer att vara föremål för ett eventuellt kommunalt veto vid nyetableringar av friskolor.

Idéburna skolors undantag från ett kommunalt veto var en central del av överenskommelsen om vinster i välfärden mellan regeringen och Vänsterpartiet, som vi tidigare rapporterade om i oktober 2014.

Skolkostnadsutredningen (Dir. 2015:37) ska i exakta ordalag omfatta uppgiften att ”utreda hur kommuner kan ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av skolor som är avsedda att drivas med vinstsyfte”.

Bli den första att kommentera
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP