Inget kommunalt veto mot idéburna friskolor

av Sofia | Tillhör kategorin Debatt, Nyheter

I Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets gemensamma uppgörelse om vinster i välfärden ingår skrivelsen ”Vi vill därför ge kommunerna avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte”. Uppgörelsen sätter därmed punkt för det hot som legat över nyetableringen av idéburna friskolor i Sverige under den kommande mandatperioden.

- Vi tycker inte att detta går att tolka på något annat sätt än att regeringens målsättning är att utesluta ett eventuellt kommunalt veto mot idéburna friskolor. Därmed bör ett överhängande hot mot nyetableringar av idéburna friskolor vara avvärjt. Vårt och många andras arbete med denna fråga har äntligen burit frukt, kommenterar Idéburna skolors riksförbunds Håkan Wiclander.

Bli den första att kommentera
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP

I Idéburna skolors riksförbunds remissvar till Utvärdera för utveckling (SOU 2014:12) ställer sig förbundet positivt till utredningens intentioner men lämnar också ett antal viktiga synpunkter. Här följer en kort sammanfattning av remissvaret.

Idéburna skolors riksförbund menar att det är viktigt att lämna öppet för initiativ från fristående skolor att genomföra olika försöksverksamheter som godkänts av en central myndighet. Det skulle, enligt förbundet, kunna vara ett sätt att förstärka en av de tankar som låg bakom friskolereformen i början av 1990-talet: att fristående skolor ska kunna ge impulser till nytänkande som sedan kan spridas till andra skolor, kommunala eller andra fristående skolor.

Vidare anser förbundet att stickprovsundersökningar skall kunna användas – men med omdöme, eftersom svenska skolor redan är hårt administrativt belastade. Fristående skolor ”skall också ha rätt att använda utvärderings- och bedömningssystem som står i samklang med den pedagogiska modell som respektive skola använder”, skriver förbundet.

Idéburna skolors riksförbund uttrycker också sitt missnöje över att olika organisationsformer inom friskolevärlden ofta slås samman i offentlig statistik: ”Det gör att exempelvis riskkapitalbolagens låga siffror för lärartäthet vägs upp av de icke vinstutdelande skolornas ofta höga lärartäthet. […] Om systemet med möjlighet till vinstutdelning i olika former kommer att kvarstå så är det viktigt att skilja ut de olika organisationsformerna för att kunna göra väl insatta bedömningar”, avslutar förbundet.

Idéburna skolors riksförbund kommer att fortsätta följa händelseutvecklingen kring utredningen Utvärdera för utveckling (SOU 2014:12).

Bli den första att kommentera
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP

Rektorer för skolor anslutna till Idéburna skolors riksförbund kommer inom kort att ges möjlighet att ingå i undersökningen till Utredningen om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet (U 2014:08).

Frågor om utredningen kan ställas till utredningens sekreterare Ulf Andersson tfn 08-405 81 58. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2015.

1 kommentar. Delta i konversationen.
Dela detta på Facebook RSS 2.0 TOP