Styrelse

Styrelse

Ordförande – Håkan Wiclander

Håkan Wiclander är ordförande i Idéburna Skolors Riksförbund sedan årsmötet 2014 och är också den ena av förbundets två grundare. Han arbetar också som chef för ABF Stockholm.

Vice ordförande – Lars Brandström

Lars Brandström är vice ordförande förbundet och har tidigare varit rektor för Brandströmska skolan i Göteborg. Lars författar frekvent artiklar och remissvar i förbundet men agerar också rådgivare i skolfrågor.

Kassör – Birgitta Ljung

Birgitta Ljung är kassör i förbundet och har varit styrelseledamot i många år. Birgitta är författare till många av förbundets remissvar och agerar även rådgivare i många skolfrågor, kanske i synnerhet frågor av ekonomisk och organisatorisk art. Birgitta är kommunpolitiker och har tidigare varit rektor för Södertörns friskola.

Ledamot – Ingrid Carlgren

Ingrid Carlgren är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning mot kunskapskulturer och läroplansteori. Hon är förbundets nyaste styrelseledamot och tillträdde under årsmötet 2015. Ingrid har haft anställningar vid flera lärosäten, bland andra Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Under åren 1999-2008 var hon verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm och har fortsatt sin professur på Stockholms universitet då Lärarhögskolan integrerades i universitetet 2008. Hon promoverades till hedersdoktor vid fakulteten för lärarutbildning vid Umeå universitet 2008. Hon är också ledamot av Lärarförbundets vetenskapliga råd, vars uppgift är att stödja forskning inom läraryrkets område. Ingrid Carlgren är den första kvinnan som varit rektor i Lärarhögskolans 50-åriga historia. Hennes rektorstjänst varade från 2006-2008.

Ledamot – Britta Drakenberg

Britta Drakenberg är ordinarie ledamot i förbundet och jobbar till vardags som ordförande i Waldorfskolefederationen. Britta är mycket driven i frågor gällande alternativpedagogikernas villkor i det svenska skolsystemet.

Ledamot – Marita Sandin-Larsson

Marita Sandin Larsson, rektor och förskolechef på Freinetskolan Hugin i Norrtälje sedan ca tio år. Har stort intresse för teknik och digitaliseringen i skolan och förskolan. Intresserad av frågor som berör samhällsutveckling och alternativa skolors del i denna.

Ledamot – Peter Strömblad

Peter är VD och rektor för Svalövs Montessori sedan 2009. Peter är Civilingenjör från LTH med gedigen erfarenhet som konsult inom företagsledning och data. Långsiktighet, kvalitet, genomtänkt struktur och nöjda barn, föräldrar och medarbetare är honnörsord. Huvudet kallt och hjärtat varmt är viktigt för Peter.

Ledamot – Stefan Ruocco

Ledamot – Karin Svedberg

Karin Svedberg är ansvarig för intressepolitik på Arbetsgivarföreningen KFO och har ett mångårigt engagemang för välfärdens och civilsamhällets utveckling. Karin bidrar i remiss- och policyarbete inom förbundet.

Ledamot – Dick Holmgren

Close