Vem kan bli medlem?

Vem kan bli medlem?

Vi ställer tre enkla krav på våra medlemmar.
  • Medlemskap kan sökas av en fristående huvudman med en eller flera skolor.
  • Skolan/-orna skall vara verksam(ma) inom en eller flera av dessa skolformer: förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, yrkeshögskola eller högskola/universitet.
  • Huvudmannen skall bedriva verksamheten inom en icke-vinstutdelande bolagsform. Bland dessa ingår ideella föreningar, ekonomiska föreningar/kooperativ, stiftelser och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb).
Fyra skäl att bli medlem Så blir er medlemsavgift

Close