Rapportera omsättning

Rapportera omsättning

Här lämnar ni som medlem er uppgift om senast kända årsomsättning, inför beräkning av medlemsavgiften.

Ange omsättningen i tusen kronor (KSEK), den årsomsättning som framgår av ert senast upprättat årsbokslut. Vi påminner er om att lämna uppgift en gång om året.

Close