Bli medlem

Bli medlem

Varmt välkommen att teckna medlemskap i Idéburna skolors riksförbund. Vi behöver vara många, för att höras i den offentliga debatten och för att kunna göra skillnad för våra medlemmar.

Vilka kan vara medlemmar?

  1. Medlemskap kan sökas av en fristående huvudman med en eller flera skolor.
  2. Huvudmannen skall vara verksam inom en eller flera av dessa skolformer: förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, yrkeshögskola eller högskola/universitet.
  3. Huvudmannen skall bedriva verksamheten som en icke-vinstutdelande organisation. Bland dessa ingår ideella föreningar, ekonomiska föreningar/kooperativ, stiftelser och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb).
Bli medlem nu

Medlemsavgift

Idéburna skolors riksförbund har valt att ha låga medlemsavgifter i jämförelse med andra jämförbara branschorganisationer. Vi rabatterar också medlemsavgiften under vissa förutsättningar.

Medlemsavgiften är 0,035% av medlemmens årsomsättning.

Vid ansökan om medlemskap i maj-juni - halveras medlemsavgiften för det resterande kalenderåret. Vid ansökan om medlemskap i augusti-oktober - ges 75% rabatt på medlemsavgiften. Ansökan om medlemskap i november-december är kostnadsfri. 

Räkneexempel: Personalkooperativet Arbetshästens förskola vill bli medlemmar i förbundet fr.o.m. mars månad och hade senast en omsättning på 4 mkr under föregående år. 0,035% av 4 mkr (4 000 000 x 0,00035) är 1 400 kr. Arbetshästens förskolas årsavgift blir alltså 1 400 kr.

Rabatter

  • Medlemsavgiften rabatteras med 50%* under det resterande kalenderåret vid övergång från Friskolornas riksförbund. Detta för att Friskolornas riksförbund tillämpar uppsägningstider.
  • Under 2015 erbjuder vi upp till 50% rabatt* på medlemsavgiften för skolor som är medlemmar i det göteborgsbaserade nätverket Fria skolor på lika villkor. Rabatten gäller under medlemskapets första kalenderår och syftar till att möjliggöra dubbelanslutning.
  • De olika rabatterna kan inte kombineras med varandra och den totala rabatten kan inte överstiga 50% av ordinarie medlemsavgift.
Bli medlem nu

Close