Medlem

Fyra skäl att bli medlem

  • Idéburna skolors riksförbund gör ett viktigt politiskt och opinionsbildande arbete för de idéburna friskolorna i Sverige. Tillsammans lyfter vi de idéburna perspektiven och skapar bättre förutsättningar för idéburna friskolor oavsett skolform. Här har ni stor möjlighet att påverka genom att delta i våra interna remisser.
  • Som medlem får ni del av vårt medlemsstöd. Medlemsstödet innebär fri juridisk rådgivning, utvalda rabatter och andra former av stöd utifrån medlemmarnas behov.
  • Som medlem blir ni en del av en växande idéburen gemenskap som stärker varandra och bidrar till utvecklingen av den svenska skolan. Vi verkar för kunskapsutbyte och nätverkande inom branschen.
  • Förbundet har en låg medlemsavgift.
Bli medlem nu Så blir er medlemsavgift
Load More

Close