Idéburna skolor söker Kommunikatör & förbundskoordinator

Idéburna skolor söker Kommunikatör & förbundskoordinator

Förbundet söker en kommunikatör och koordinator, på 25-40%, med placering i Stockholm, för:

 • Att koordinera samverkan med Famna och KFO gällande medlemsadministration och medlemsärenden, ekonomi- och personaladministration, medlemsrekrytering och gemensamma satsningar och aktiviteter.
 • Att ansvara för planering, beredning, genomförande och uppföljning av styrelsemöten jämte all tillhörande styrelseadministration.
 • Att fungera som redaktör/sekreterare i förbundets pågående utveckling av idépolitik.
 • Att arbeta för att förbundet kan nå kompletterande finansiering såsom statsbidrag eller andra bidrag/intäktskällor.
 • Att samordna, prioritera och verkställa förbundets medverkan och yttranden avseende remisser och beredningsgrupper.
 • Att driva och samordna förbundets opinionsbildning genom sociala medier, webbuppdatering samt förbundets övriga opinionsbildande aktiviteter.
 • Att bistå och koordinera ledamöters och ordförandes ideella insatser.
 • Att vid behov utföra researcharbete, dokumentera resultaten och föredra dessa.

Din kompetens, vi förutsätter

 • att du har mycket goda kunskaper om Sveriges utbildningssystem
 • att du är en flyhänt och god skribent - såväl för tryckt press, webb, sociala medier som för mer formell kommunikation till myndigheter, medlemmar m m.
 • att du har erfarenhet från strategisk kommunikation av en organisations varumärke
 • att du överblickar hur den demokratiska processen fungerar och vilka påverkansmöjligheter som finns att tillgå.

Du behöver ha högskoleutbildning inom utbildning, offentlig förvaltning, kommunikation, juridik eller liknande.

Meriterande

Vi betraktar det som en merit:

 • om du har erfarenhet av Twitter och kan debattera i form av tweets.
 • om du har tidigare erfarenhet av lobbyverksamhet.
 • om du engagerad i skoldebatten och kanske har ett förflutet inom skolan.

Om förbundet

Idéburna skolors riksförbund är branschorganisationen för Sveriges idéburna friskolor. Vårt främsta

syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en mångfald av samhällsnyttiga och icke-vinstutdelande skolor. Förbundet arbetar med nationell opinionsbildning och är de idéburna friskolornas röst vid statliga utredningar och i samtal med politiska företrädare. Vi är en liten men etablerad remissinstans och står i ständig kontakt med våra medlemmar för att kunna representera den mångfald som finns bland de idéburna friskolorna. Förbundet har en ambition och stor potential att växa .

Idéburna skolors riksförbund samarbetar nära med bland annat Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd - och KFO när det gäller omvärldsbevakning, processer kring remissvar och utredningar samt vissa medlemsvärvningsinsatser. Rent administrativa tjänster såsom bokföring, löner, skatter m m köper vi av Famna. Förbundets arbete är fokuserat på olika kommunikativa och påverkande insatser. Dessa utförs av ideellt arbetande styrelseledamöter jämte den förbundets koordinator. Vi har därför höga förväntningar på kommunikativ förmåga och generell kompetens att lösa och prioritera bland en stor bredd av uppdrag.

För mer information om och ansökan till tjänsten

Adress: Södra Klara Kyrkogata 1
103 26 Stockholm

Anställningsform: Tillsvidare 25-40 % med provanställning 6 månader.

Ansök: senast den 15 december 2018 endast via e-post till info@ideburenskola.se

Skriv ”Kommunikatör & förbundskoordinator” i ämnesraden.

admin

Close