Om oss

Idéburna skolors riksförbund består av väldigt olika skolor, men med mycket gemensamt; vi tycker att det är viktigt att ha en tanke och en idé om vad man vill åstadkomma med skolan och det är viktigt att drivkraften är att se människor utvecklas. Hos oss går de pengar som följer en elev i form av skolpeng oavkortat till att förbättra skolan och undervisningen. Det finns alltid en elev som behöver mer stöd och då vill vi inte hamna i en situation där pedagogiska insatser vägs mot vinstutdelning.

Vi arbetar med opinionsbildning och lobbyverksamhet både nationellt och lokalt. Exempelvis är vi remissinstans vid statliga utredningar och vi bjuds in till samtal med myndigheter och politiska partier i frågor som rör skola i allmänhet och fristående skolor i synnerhet. Om Du vill ha stöd i en lokal fråga, exempelvis för att påverka politiker eller att skriva i lokalpressen, så hjälper vi gärna till med det.

Vi erbjuder våra medlemmar rådgivning i skolfrågor. Det kan röra sig om juridisk rådgivning eller annat som Du behöver dryfta med våra erfarna rådgivare, se mer under rubriken Rådgivning. Antalet rådgivare med olika kompetens ökar kontinuerligt.

Vi har förhandlat fram ett rabattpaket hos olika företag som man som medlem kan ta del av.

När friskolereformen sjösattes i början av 1990-talet var en viktig utgångspunkt att man ville ha en mycket större mångfald inom svenskt skolväsende. Så har också blivit fallet. Mängder av nya skolor startades med nya pedagogiska idéer eller helt enkelt av personer som ville komma närmare besluten för att på så vis kunna påverka kvaliteten i sin skola. Tanken på vinst och börsintroduktion existerade knappast.
Det som nu händer är att många av de små aktiebolag som startats av enskilda entreprenörer eller personalgrupper i allt högre fart köps upp av skolkoncerner, som blir större och större. På så vis minskas mångfalden och avståndet till beslutsfattandet ökar återigen. Som en motkraft till denna utveckling står de idéburna skolorna. Vi är organiserade så att vi inte delar ut vinst och heller inte kan köpas upp. Vi vill att vår del av skolSverige ska växa och fortsätta att utvecklas. Idéburna skolors riksförbund har därför som målsättning att stödja sådana skolors utveckling och arbetar för att förenkla för nya idéburna skolor som vill starta.